---

Esityslista Sääntömääräiset vuosikokousasiat

1.    Kokouksen avaus, puheenjohtaja Maarit Sihvonen
2.    Kokouksen järjestäytyminen
.......-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
.......pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen esityslista
5.    Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6.    Päätetään vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä ……………… .......hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    Vahvistetaan vuoden 2014 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle .......2014
8.    Valitaan vuodelle 2014 hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen neljä muuta jäsentä
9.    Valitaan vuodelle 2014 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10.  Käsitellään muut asiat

 

Oulu 22.1.2014
Oulun Talviuimarit ry:n hallitus

---