---

Esityslista
Sääntömääräiset vuosikokousasiat

1.    Kokouksen avaus, puheenjohtaja Maarit Sihvonen
2.    Kokouksen järjestäytyminen
.......-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
.........pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    Hyväksytään kokouksen esityslista
5.    Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6.    Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä .....................hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun ........................ .......suuruus vuodelle 2016
8.    Valitaan vuodelle 2015 hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen neljä muuta jäsentä
9.    Valitaan vuodelle 2015 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10.  Käsitellään muut asiat

Oulu 29.1.2015
Oulun Talviuimarit ry:n hallitus

---